Technikai megjegyzés: Ha az oldalon található hanganyagokat az adott napon egy adott időintervallumban már túlságosan sokan hallgatták meg, az egyes hanganyagok nem indulnak el, tehát csak később, vagy a következő napon lehet őket lejátszani. Aki mégis kíváncsi az egyes felvételekre, a kiadvány egész hanganyagát le tudja tölteni a főoldalról.

Kapolyi György: MagánySátrában feküdt a hátán, karjait feje alá kulcsolta, tágra nyílt szemei a feketeségbe vesző mennyezetet nézték.
Mintha a végtelen sötétsége tornyosulna fölém – szólalt meg félhangosan, – a maga közönyös, végenincs tömegével, kíméletlenségét jelezvén, nincsenek benne fénylő csillagok. Nincs mihez mérni magasságot és mélységet, nem pislákol egyetlen remény sem, az éjszaka sötétje összesűrűsödve áthatolhatatlan kőfalával lassan rám terül, és összenyom.
Semmiféle bátorítást vagy részvétet nem ad, csak a tökéletes egyedüllétet nyújtja, a magányt, ami elsorvaszt lelket és hitet, elbizonytalanít, belém ülteti a bizonytalanság remegését.
Az ember nehéz döntések és elhatározások alkalmával mindig egyedül marad, a nagy bizonytalanságában erőszakkal élteti a reményt, mert dönteni kell, és vakon.
Minél ismertebb és elismertebb valaki, annál magányosabb. A figyelem és tapintat megfagyaszt, elmagányosít, és még csak ki sem mutathatom, mert én vagyok a követendő példakép.
A tábor már elpihent, itt, ott még égnek tábortüzek, lovak dobogásán és horkantásaikon kívül csak az őrszemek súlyos léptei hallatszanak.
Ez lenne a halál előtti csend?
Hamar érkezik a hajnal, és feltámad a pokol. A komor és feszült készülődés tompítja, elfojtja a természet hangjait. Ilyenkor még a nagyhangúak is csendesek, csak arcvonásaik árulkodnak a valóságról. Mert a halál közelsége nem fakaszt dalt. A bátrak ugyanúgy félnek tőle, akár a gyávák, mindenkinek egyetlen élete van, és az elmúlás lehetőségével csak akkor tudunk viccelni, ha megnyugtató távolságban van tőlünk.
Nem tudok aludni, és kimerülten kezdeni egy új napot, ami könnyen lehet, hogy az utolsó, nagyon megerőltető.
Nagy igazságtalansága a sorsnak, hogy ezekben a nehéz óráimban egyedül kell döntenem. Hiszen én is csak ember vagyok, a magam gátjaival és félelmeivel, lehetek fegyelmezettebb bárkinél, de erősebb soha. Hogy hibás döntésemért másoknak kell halálállal fizetniük, ennek a ténynek az elviselése meghaladja erkölcsi erőmet. Mert siker esetén sem ünnepelhet mindenki. Az ünnepnek ára van, és csatában ezt emberéletekkel mérik.
Legszívesebben felugranék és kirohannék az éjszakába, ordítva káromolnám az égieket közönyükért, mert nem tettem semmit életem folyamán, amitől megérdemelném ezt a magamra hagyottságot.
Próbáltam imádkozni, de csak gépiesen mondom a szöveget, nem érzem, hogy bárki meghallgatná ott fenn.
Na persze. Ha az ő szemükkel nézem, nem ők csinálják a háborúkat. Mi vagyunk azok, akik valamiféle kiagyalt ideológia nevében baromságokért idő előtt halálba küldjük egymást, és a következő háborúig elfelejtvén az elesetteket, kezdjük elölről, és sosincs vége az értelmetlen öldöklésnek.
Mert az öldöklés egy rang. Van, aki attól érzi magát mindenhatónak, aztán ő is elesik, és vége a szánni való, silány történetnek.
Gyerekeket szülünk, a széltől is óvjuk őket, szeretünk és szeretnek, ha felnőnek, délceg vitézekké válva büszkék vagyunk rájuk, aztán egymást verik agyon, egy mondvacsinált cél érdekében.
Micsoda Isten ellen való vétek! Milyen alapon kérjük az Úr segítségét, mikor ennyire ellene teszünk?
Aki holnap elesik, itt hagyja a családját kilátástalan nyomorba döntve, tetemét meg széthordják a keselyűk.
Jobban tettem volna, ha férjhez megyek, gyerekeket szülök, és élem a mindennapok hol örömteli, hol keserű valóságát. De belesodort a sors ebbe a szerepkörbe, innen nincs visszaút. Itt vagyok a seregek élén, várva a hajnalt, meg a vak szerencsét.
Hatalmas a túlerő, nagy elszántságra lesz szükség, bizonytalan a csata kimenetele. Tudom, a vesztés egyenlő az inkvizíció hideg kamráinak sötétjével, melyet csak a rám váró máglya fénye fog megvilágítani. Rossz előérzetem nem hagy még pihenni sem. Az, hogy az én koromban nem akarok meghalni, nem a gyávaságom óhaja, hanem egy egészséges fiatal lányé, az enyém, aki előtt ott áll az egész élet.
De ettől még itt érzem a sátramban a halált.
Félő, már csak egy lehetőségem maradt, szolgai alázattal elfogadni azt, ami jön, tudomásul venni az elkerülhetetlent. Az ég akarata kifürkészhetetlen. Kiválasztottak, és én elfogadtam. Lehet, hogy ez dicsőség és megtiszteltetés, de szívesen vettem volna, ha más a kiválasztott.
Az ember valójában teljességgel tehetetlen, kénye-kedve szerint sodorja a sors, játékszere a múló időnek. Nem marad más, mint a beletörődő alázat.
Lassan itt a hajnal. Ez tűnt a leghosszabb éjszakámnak. Nem is bánom, ha vége szakad. Vagy győzelem, vagy halál.
Most felöltöm páncélomat, és úgy lépek ki a katonák elé, mint a hit és bizalom szobra. Ennyivel tartozom nekik.
Jeanne D’Arc kilépett a reggeli fénybe. A vitézek sorfala közt lovához ment, páncéltól nehéz testét felsegítették nyergébe.
Szemeit lassan körbehordozta vastól fényes seregén, majd kardját kivonva beledőlt nyergébe és vágtatni kezdett az ellenséges csapatok tábora felé. Érezte lovának hatalmas izmait, mint kígyóznak, feszülnek nyerge alatt, látta sörényét csapkodni a maga keltette szélben, ami leengedett sisakrostélyán át kellemesen simogatta felhevült arcát.
Lelke megtelt az őt követő lovasok dübörgésével, elűzve minden szorongását, ami még megmaradt az éjszakából.
A szerzőről 


Nevem, Kapolyi György. 1940- ben születtem, Skorpió jegyű vagyok. 
Foglalkozásom ezüstműves- ötvös, műtárgybecsüs. Mindig a magam köré épített világomban éltem, ez egy egyszemélyes hely. Csak azzal foglalkoztam ami érdekelt, és ameddig érdekelt. Húsz évig önálló iparművészként dolgoztam, sikerrel festettem és szobrászkodtam, kiállítottam. Soha nem érdekeltek az elismerések, címek, stb. Egy siker, nálam nem jelentette azt, hogy ne hagyjam abba, ha már elégnek ítéltem meg.
Sosem sikerült rám kényszeríteni senkinek semmit, még apámnak sem, hogy kövessem orvosi pályáján.
Gyerekkorom óta írogatok, az írás az egyetlen, ami egy kényszeres állapot nálam,nem tudom nem tenni. Ez remekül megfér egyszemélyes világomban velem.
Külsőztem a Magyar Rádiónál, írtam riportokat, interjúkat lapnak.
Az utóbbi években már csak rajzolok, tussal és grafittal, illusztrálom a magam és mások írásait.
Könyveim: Az összefüggéstelenség szépségei, Gödörének, A kuszaság arcai, Állatkerti mesék.
Antológiák: Felperzselt Havak, Zabolátlan Pegazus.
Több munkám van fogazott kéziratban, ami gondolom marad is...
Minden témát írok, szinte mindig röviden.